Nō mātou te whiwhi! Piri mai ki te whakarongo ki ngā Tumu Whakarae o Māori Television,  Te Māngai Pāho me Te Mātāwai. Ka whakaputaina i ō rātou whakaaro e hāngai ana ki te mahi ngātahi mō te rangahau i te reo Māori te kaupapa i raro i Te Papa Kōrero. Nau mai, hono mai rā hei kaupapa whakakapinga mō Te Wiki o Te Reo Māori.

Join our panel of chief executives in a live video webinar session this Friday 18 September at 2pm as they share their ideas about working together for te reo Māori research under Te Papa Kōrero.

Who: Shane Taurima (Māori Television), Larry Parr (Te Māngai Pāho), Ngahiwi Apanui (Te Taura Whiri i te Reo Māori) and Dr Poia Rewi (Te Mātāwai), facilitated by Dr Gianna Leoni and Dr Tangiwai Rewi from Te Tumu at the University of Otago.

When: Friday 18 September 2pm - 3.30pm

To Attend This Webinar You Must REGISTER HERE

Te Papa Kōrero includes the Chief Executives of Te Puni Kōkiri; Te Taura Whiri i te Reo Maori; the Ministry of Education; the Ministry for Culture and Heritage; Te Mātāwai; Te Māngai Pāho; the Māori Television Service; and the Department of Internal Affairs. The purpose of Te Papa Kōrero is to provide coordination and leadership for the implementation of both Maihi (Maihi Māori and Maihi Karauna)

Shane Taurima (Rongomaiwahine, Ngāti Kahungunu), joined Māori Television as Deputy Chief Executive in September 2018 and was appointed Chief Executive in May 2019. With more than 25 years’ experience across media and broadcasting, Shane started off his career in iwi radio and went on to manage the national Māori radio news service, Ruia Mai.

Larry Parr (Ngāti Hikitanga, Ngāti Raukawa me Muaūpoko) is a ground-breaking industry executive and film and television producer. He took up the CEO role at Te Māngai Pāho in October 2016. The Board was delighted to have Larry to lead the organisation into the new environment established by the Māori Language Act 2016. Larry was previously the television and new media funding manager at Te Māngai Pāho and also head of programming at Māori Television.

Ngahiwi Apanui (Ngāti Porou, Ngāti Hine and Te Whānau a-Apanui, Ngāti Kahungunu, Tūhoe) joined Te Taura Whiri i te Reo Māori in August 2015 after six years as the Deputy Director Māori of Ako Aotearoa, The National Centre for Tertiary Teaching Excellence. Ngahiwi is a certified translator and has a wealth of experience in education and the government sector, plus time as a manager in Māori broadcasting. He has launched three solo te reo Māori albums and has a Māori language speaking home with five children who are also Māori language speakers.

Poia Rewi (Ngāti Manawa, Tuhōe, Tūwharetoa, Te Arawa) was appointed as CEO of Te Mātāwai on 1 July 2020 and brings with him a plethora of expertise, as the former Professor and Dean of Te Tumu, School of Māori, Pacific & Indigenous Studies at the University of Otago, and the Te Ahu o te Reo research. He is well-known for his work in Māori language revitalisation, whaikōrero and research. He was a deputy director of NPM and formerly led the Te Reo Me Ngā Tikanga Māori research platform.

COPYRIGHT © 2021 NGĀ PAE O TE MĀRAMATANGA, A CENTRE OF RESEARCH EXCELLENCE HOSTED BY THE UNIVERSITY OF AUCKLAND