Professor Taiarahia Black

Professor Taiarahia Black

Ngāi Tūhoe
Te Whānau a Āpanui
Ngāti Tūwharetoa
Professor
Te Whare Wānanga o Awanuiārangi