Toitū te whenua, whatungarongaro te tangata
Waihoki, e te purapura tuawhiti kua riro,
Kei te mumu ahurea tuakiri, e Piri,
kua tāwhaitia te paenga taumata okiokinga.
Mahue mai te nuipuku e tangi apakura nei
 
Kei te ihuoneone o te reo me ōna tikanga.
E te pia pono nō te kawa o Tāne Rore
Kua ngū, kua moe tāu wahaika
Tō te atua tā, tē papare, tē kakaro.
 
Hoake nā ki te whakahiato kahurangi
Nei rā a Ngā Pae o te Māramatanga e tangi tawhiti nei.
E te tētē kura, haere, haere, whakangaro atu rā

Ngā Pae o te Māramatanga and NPM researchers have contributed to the latest special issue of New Zealand Science Review, which is the first of two dedicated to Mātauranga and Science in Practice.

Dr Tahu Kukutai, Professor of Demography at Te Rūnanga Tūtari Tatauranga, Te Whare Wānanga o Waikato has joined with Professor Juliet Ann Gerrard the Prime Minister’s Chief Science Advisor, to write the forward for the issue.

A series of professorial and associate professor promotions and appointments were announced at universities across Aotearoa New Zealand at the end of 2019, to bring to a conclusion a very busy and productive year.

NPM's congratulations to all those promoted.

NPM'S 2019-2020 Summer Internship programme is now well underway with an outstanding group of inspiring emerging Māori researchers, working with Principal and Associate Investigators all over the country and engaged in an exciting range of projects across our research themes.

The interns and supervisors came together (mostly online) at the beginning of the summer programme in December, and are continuing to meet as a national rōpu on a weekly basis to share and be inspired by the career stories, insights and experiences of notable senior Māori leaders and researchers.

I tēnei tau 2019 kua tukua mai e Ngā Pae o Te Māramatanga, he taumata o MAI Pitopito Kōrero (MAI Journal) kia whakaaratia mai e ngā kaituhi reo a rātou pūkenga rangahau tuhituhi ki roto i tō tātou reo rangatira. He taumata hohonu, ātaahua tēnei kia whakaaratia te kounga o te reo rangahau haepapa matatau. Ko te kōmata taketake mō āu nei kaupapa rangahau kia tuhia mai ki roto i te reo.

Pages