NPM Researcher Associate Professor Melinda Webber from the University of Auckland was elected a general councillor onto the Royal Society Te Apārangi Council in late May.

Melinda is a former Fulbright-Ngā Pae o te Māramatanga Scholar who has published widely on the nature of Māori identity. Her research examines the ways race, ethnicity, culture and identity impact the lives of young people, particularly Māori students.

NPM's Pūrongo Ā-Tau Annual Report was presented at NPM's May 2018 Board Meeting and Hui-ā-Tau (Annual General Meeting) in Otautahi - Christchurch at Te Whare Wānanga o Waitaha - University of Canterbury last week.

Over two days our Board and collectivised network of 21 partners gathered together with the NPM Research Leadership Team, Principal Investigators and MAI coordinators to discuss our ongoing work, review the past 12 months, and continue our plans for the future.

MAI Journal has recently welcomed a group of new editorial board members who will continue to guide and enhance the quality, reach and impact of the journal into the future.

The new members of the MAI Journal editorial board are:

 

Kei te kōwhatu turua e Murumāra.
E moe i te moenga roa o Hine Huhuritai
Tomokanga ki te pae-kawau o te pitoururangi he paenga purapura tuawhiti
 
Nāhau anō tō huanui ake i pōkai
Kia toi tū te reo taketake
Kia reo Māori a nuipuku rāua ko makiu
Takoto pū i te mōhio, whiua reretia ana ō whakaaweawe ki tēnā moka ki tēnā awaawa ki tēnā kōtihitihi
 
Nā reira, hoki atu rā e te rangatira
Whakarerea iho rā nga ahuatanga o tō mate
Hakoa he mate roa, kua mate ururoa
Mutunga iho, he koiora kura he koiora matapopore

Ngā Pae o te Māramatanga's 2017 Annual Report is now available online.

This report showcases the expansion of our partnerships, collaboration and success throughout 2017, with newly launched research and the ongoing development of our foundational research and seed and scope projects.

Pages