Hūrō te whare o Ngā Pae o te Māramatanga i te rangona, kua tapaina a Poia Rewi hei Tumu Whakarae hou mō Te Mātāwai.  He tangata ngākaupai, whakaaro tika, a Poia, he ihumanea i ahu mai i te kāhui atamai o Ngā Pae.  Kua roa te wā kua pōkaitia e ia te akaaka matua mō te reo me ōna tikanga.  Nāna anō hoki ngā nohonga taioreore o Ngā Pae i hiki i huataki i tāwhai ake ki karamata kē.

Nā reira e te Taniwha Hikuroa, tēnei a Ngā Pae e poho kereru ana.  Nei anō hoki tō hikuroa e takawiriwiri ana, e mihimihi ana, e whakamānawa ana.

NPM completed our 2019-2020 Summer Internship Summary Report Competition with short online presentations from the three finalists on Tuesday 19 May.

The finalists were:

Kelly Mitchell (Waikato-Tainui) from Victoria University of Wellington. Her supervisor was Dr Vini Olsen-Reeder also from Te Kawa a Māui – School of Māori Studies. Project: Te Whare Kōrero o Te Ure Tārewa.

Māori researchers from across the country have been making considerable contributions to current national discussions around the response to Covid-19 and what the future holds. Just a few of these contributions are as follows:

In our most recent Te Arotahi Paper (link to paper here), NPM researchers are calling for our policy-makers to recognise and respect Māori concepts of wealth in advancing Māori financial literacy, in the face of the additional challenges now in front of our communities in this fast changing world.  

As part of our Tautoko Strategy, Ngā Pae o te Māramatanga is committed to ensuring that our researchers have a platform for communicating their expertise and insights into Covid-19 and the wider implications it may have on whānau and Indigenous communities.
 

Pages