Ngā Pae o te Māramatanga's 2017 Grants and Awards programme has been launched, and it is positioned to build capability and expand capacity across all of NPM's research platform areas.
 
Each of the opportunities below has a formal application process and assessment criteria - please check the grant or award's criteria and apply online.
Nei te hūpē te roimata e ringihia nei
Mō tēnei māreikura kua ngaro ki te pō
Ngarungaru Te Moana Nui A Kiwa
Tuohu mokemoke ai ngā motu katoa
E te mātanga a te kupu, E te ngākau nui tonu
Waiho mā āu pia pono tō ōhākī e hiki
Mahue mai mātou i te pūkatokato
E te Raukura haere, haere, haere atu rā
 

We are very proud of our scholars and students that have travelled and studied abroad through our successful partnership with Fulbright NZ.  This continues in 2017 with two awards, the Fulbright-NPM Graduate and the Fulbright-NPM Scholar Awards.

Over recent weeks Ngā Pae o te Māramatanga has hosted and engaged in deep discussion and relationship building at Waipapa Marae, University of Auckland.

On Thursday 2 February and Friday 3 February NPM brought its researchers (Principal Investigators) together for a Research Wānanga focused not only on whakawhanaungatanga but also on fostering greater cohesiveness across and within our Te Reo me Ngā Tikanga Māori, Whai Rawa, Te Tai Ao and Mauri Ora research programme strategy.

Pages